divendres, 30 de novembre de 2012

Dimensiones y valores de la animación sociocultural como acción o intervención socioeducativa

En la linea de publicar artículos relacionados con la ASC, aquí os dejamos un artículo realizado por Xavier Úcar y públicado recientemente en el 4º Congreso de Padagogía Social realizado en Brasil. 

Dimensiones y valores de la animación sociocultural como acción o intervención socioeducativa
Dimensiones y valores de la animación sociocultural como acción o intervención socioeducativa
Descarga el artículo completo aquí.

Muchas cosas han pasado en el campo profesional y disciplinar de la animación sociocultural en España desde la década de los 50 del siglo pasado, cuando María Salas empezó a utilizar, en su trabajo con mujeres de barrios desfavorecidos en los aledaños de Madrid, el término animación sociocultural. La animación entró con mucha fuerza en mi país y parecía que podía ser el remedio mágico para muchas de las situaciones de pobreza, desarraigo, falta de instrucción, represión y, en general, falta de recursos que vivían nuestras comunidades en aquella época, todavía de postguerra. Ander-Egg (1989) utilizaría, unos años después, el término pananimacionismo para recoger aquellas expectativas iniciales según las cuales la animación podía ser y estar en todo y resolverlo todo en el campo social y cultural. 

Hoy la realidad de la ASC es muy diferente en mi país y los programas de animación sociocultural han de convivir y a menudo competir con muchos otros programas, metodologías y profesionales que están actuando en el ámbito de la sociocultura. Dos son los objetivos que orientan este trabajo. Mostrar de una manera rápida el estado de la ASC en España para, a continuación, construir el edificio teórico que, desde mi punto de vista, sostiene y orienta las actividades, programas y proyectos de ASC. Para ello voy a empezar haciendo un recorrido breve sobre la situación de la ASC en España. Después voy a enmarcar la ASC en todo un conjunto de términos, conceptos y metodologías que en la actualidad se refieren a los procesos socioculturales comunitarios. Por último, voy a dedicar los puntos tres y cuatro a caracterizar los procesos de ASC, los contenidos y metodologías que los vehiculan; las dimensiones que los configuran y los valores que los sostienen y animan.

diumenge, 4 de novembre de 2012

Notícia positiva sobre les Polítiques de Joventut


Segur que us agradarà, com a nosaltres, trobar en la foto de portada del periòdic de la Veu de Montcada el 10è aniversari del Casal Jove Can Tauler Un municipi que aposta per les polítiques de joventut i pel treball en i des dels joves. Una inversió i no una despesa que diríem molts. Segur que amb llums i ombres... però en altra moment històric no tindria més rellevància. Avui dia sí perquè és difícil de trobar aquestes coses. I pensem que és necessari fer-ne difusió.


Can Tauler, a Montcada i Reixac, celebra el 10è Aniversari

dijous, 18 d’octubre de 2012

Escuelas de Circo Social: Herramientas para la Integración

“Escuelas de Circo Social: Herramientas para la Integración” es el documental que refleja las Jornadas Formativas, del mismo nombre, organizadas desde el grupo de Jóvenes Solidarios y la Asociación de Malabares y circo Donyet Ardit  en Alicante. La formación se ha realizado del día 4 al 10 de Junio del 2012 en el centro comunitario Gastón Castelló y en el Instituto Las Lomas situado en el barrio Juan XXIII 2on sector de Alicante. En las jornadas han participado profesionales del mundo del circo y de la educación de Barcelona y Grecia, y participantes de Hungría, Turquía y República Checa. Ha sido un proyecto subvencionado por el programa europeo Juventud en Acción.El documental esta realizado por: Jose Abellán | Audio: Canciones de Puentegramas (Jonko, McRavin, Da Fonky Monky, Pablo Ceres, Alicante Zona Absurda, Iván Serrano, Lokolé, Bantabá, Gatos Pardos, La Rue, GRS, Niño Miguelito, Juan Ramón, Pura Mandanga, Silinká, Boris Garcés), Raly Barrionuevo (El Circo de la Vida) y voz en off de La Voz Imprevista (Radio Juan XXIII) | Con la participación de: Jóvenes Cirqueros Zona Norte, Jóvenes Solidarios, Donyet Ardit, Programa Juventud en Acción, Agencia Nacional Española, Plan Integral Barrios Zona Norte, IES LAS LOMAS, Colectivo ATACATA, Asoc. Juvenil Juan XXIII, Asociación de Malabaristas de Turquía, Asociación Húngara de Malabaristas, Asociación Zongler de Republica Checa, Asociación Cirqueon de Republica Checa, Jose Luis Carrillo (Fotografía), Pablo Lacruz (Cartelería), Klakibum, Danae y Escuela de Música Intercultural. | Ciudad de la Sombra (Alicante, 2012) | CC (BY NC). Grabado con la cámara Panasonic AG-AF 101 | Lentes: Leica (2,8-3,5 | 14-50 mm), Pentax (1,8 | 50mm).

Para más información:

dissabte, 1 de setembre de 2012

Ciutat Beta: És possible redissenyar la ciutat per a les ciutadanies emergents?


Ciutat Beta és el nom d’un nou projecte que estem escoltant últimament i segur que continuarà donant sorpreses. És una idea sorgida des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials deCatalunya, amb el suport tècnic de Trànsit Projectes i el suport del Centre deCultura Contemporània de Barcelona.

Ciutat Beta té com a objectiu l’exploració de noves idees i processos, l’experimentació i la realització de solucions creatives per a persones que passen gran part del seu temps en un entorn urbà. Volen aconseguir-ho des de l’òptica conjunta de l’educació social, la cultura, la comunicació 2.0 i altres disciplines i maneres de fer que s’uneixin durant el trajecte de Ciutat Beta.

 

Aquest projecte posa en joc processos i eines innovadores per a l’acció social. Un espai per explorar la ciutat en la que vivim i, amb perspectiva interdisciplinària, des d’on generar i posar a prova solucions creatives a necessitats de territoris concrets.

 

La pregunta que vol resoldre: És possible redissenyar la ciutat per a les ciutadanies emergents?


Per profunditzar en aquest projecte visita la seva web:

http://www.ciutatbeta.org/

divendres, 1 de juny de 2012

A NOVES NECESSITATS EDUCATIVES, CAL RESPONDRE AMB NOUS PROFESSIONALS


En els darrers anys, la nostra societat ha experimentat uns canvis importants que s’evidencien en les transformacions dels hàbitats, canvis en l’estructura familiar, concentració de les hores de treball, ampliació del concepte d’educació (tant pel que fa als temps com als espais), importància del valor formatiu de l’educació no formal i de l’activitat lúdica... a més, cada dia demanem a l’escola que eduqui en camps que abans no feia: educació per al temps de lleure, educació viària, educació per a la salut, educació sexual, educació en els valors, participació en els plans d’entorn, programes d’absentisme escolar, etc... Constantment arriben als centres ofertes de tot tipus: projectes, activitats, visites, sortides, tallers, colònies, espectacles...

La intervenció de l’animador o animadora sociocultural en les activitats socioculturals del centre és imprescindible si de veritat es vol una escola que doni resposta a les necessitats de les persones. El professorat no ho pot asumir tot.
Tot això repercuteix en l’educació formal, la qual acostuma a ser insuficient per a satisfer les necessitats bàsiques de les persones, de les famílies i de la comunitat, ja que resulta impossible respondre a totes les necessitats de la societat actual. Amb això, hem de reconèixer que els sistemes educatius desenvolupen funcions especials per a la vida dels individus i de les societats.

A l’actualitat es reconeix que no tan sols l’educació formal proporciona les bases d’una bona formació, sinó que també l’aconseguim per medis no formals i informals. Els nois i noies han de madurar tant en els aspectes acadèmics i professionals com en els aspectes personals i socials. Es fa evident que l’escola necessita d’agents mitjancers per a aspirar a l’atenció integral de la persona.

Cada cop la nostra societat és més complexa i per tant els centres educatius també. Com a conseqüència apareixen situacions que necessiten nous professionals que donin suport als mestres i professors, ja sigui en hores lectives o be en hores per a realitzar activitats formatives complementàries.

La coordinació amb l’equip de professorat, les associacions de pares i mares i les entitats de l’entorn és una tasca imprescindible en la realitat actual dels centres educatius. L’animador o animadora sociocultural pot col.laborar en aquesta tasca.
Davant d’aquesta situació és necessari un professional que en els centres compleixi unes funcions específiques, i aquest podria ser el Tècnic Superior en Animació Sociocultural.  Estem parlant d’un perfil professional que capacita, entre altres tasques, a organitzar, dinamitzar i avaluar projectes d’animació d’oci i del temps de lleure, projectes culturals i projectes de desenvolupament comunitari.

Aquest professional pot formar part de la plantilla del centre realitzant tasques de l’àmbit formal o no formal, amb plena integració amb la comunitat educativa i en contacte amb l’entorn mitjançant les seves institucions i associacions. És un coneixedor de tècniques i amb habilitats per a la planificació, difusió, dinamització, execució i avaluació de projectes i programes.

A partir d’aquests principis d’intervenció destacaríem les següents funcions que de forma directa o indirecta incideixen en la realitat dels nostres centres docents:

Ø  Planificar, coordinar i executar activitats de lleure a primera hora del matí o en l’horari de menjador.
Ø Planificar, coordinar i executar activitats formatives complementàries per tal de que es puguin compatibilitzar amb els horaris familiars.
Ø  Participar i donar suport en aules pre-tallers per atendre a la diversitat dels alumnes que ho requereixin.
Ø  Intervenir amb els Plans d’Entorn, ja que entenem que l’escola del segle XXI ha de fomentar la participació ciutadana i apostar pel treball local i comunitari millorant la inserció sociolaboral.
Ø  Elaborar, aplicar i avaluar programes d’educació per  la igualtat, la salut, la pau, el respecte al medi ambient i sostenibilitat, el consum responsable, la tolerància...
Ø  Desenvolupar projectes conjunts amb la comunitat per al coneixement i aprofitament dels recursos de l’entorn, la siguin sanitaris, socials, naturals, laborals...
Ø Elaborar propostes per a millorar la convivència en el centre per a la prevenció i resolució de conflictes.
Ø Col·laborar en la programació i realització d’activitats escolars i extraescolars junt amb les associacions de pares i mares, el Consell Escolar i els docents.

La programació, implementació i avaluació d’activitats relacionades amb les festes populars és una de les tasques més habituals dels animadors y animadores socioculturals en els centres educatius.
Durant alguns cursos hem dut a terme la innovació d’inserir en dos centres de secundària de Catalunya (Institut Salvador Seguí de Barcelona i a l’institut Vidal i Barraquer de Tarragona), la figura professional de l’Animador Sociocultural.

Aquest animador sociocultural ha realitzar la Formació en Centres de Treball (les pràctiques del Cicle Formatiu, que són de 430h) junt amb el responsable de les Activitats Extraescolars del centre. Les seves tasques s’han centrat en:

Ø  Coordinar activitats extraescolars: viatges de final de curs i sortides lúdiques.
Ø  Coordinar activitats lúdiques del propi professorat.
Ø Organitzar celebracions del calendari festiu com Nadal, Carnaval, Pasqua, Sant Jordi...
Ø  Organitzar les jornades culturals.
Ø  Col·laborar en l’edició de la revista del centre.
Ø  Coordinar festes i festival de final de curs.
Ø  Col·laborar en representacions teatrals i actuacions puntuals.
Ø  Organitzar concursos: postals de Nadal, de poesia
Ø  Col·laborar en projectes concrets, com és el cas de “L’escola adopta un monument” que s’ha dut a terme a Tarragona.

La valoració que n’hem fet és altament positiva. S’ha detectat una major col·laboració de l’alumnat en les activitats, ja que la difusió i l’animació a la participació ha estat molt sistemàtica i ben organitzada (s’ha passat a informar classe per classe, cartells, tríptics, notícies a la pàgina web...)
També s’ha millorat en la coordinació de les festes i festivals, ja que s’ha focalitzat la tasca en una sola persona que ha estat a temps complert realitzant aquestes funcions (si la coordinació cau sobre el professorat, ja sabem que ha de realitzar les tasques durant les hores de permanència i durant les hores lliures que voluntàriament cedeix al centre).
Conseqüentment, ha augmentat el volum d’activitats realitzades en relació a altres anys (concursos, viatges i sortides) al poder disposar d’una persona més treballant-hi.

Totes aquestes activitats ajuden a la convivència dins dels centres educatius, al sentiment de pertanyença a la comunitat educativa, a la participació de tots els membres d’aquesta comunitat i a reforçar el paper dels centres en el seu entorn sociocultural.

De fet, no seria novedós el fet d’incloure un nou perfil professional a les plantilles dels centres escolars. Tenim l’experiència prèvia, de la inclusió als centres de la figura de l’Integrador/a Social. Aquest/a tècnic/a de grau superior de la nova formació professional actualment està donant suport als docents:
  • En programes de prevenció i control de l’absentisme escolar
  • Com a suport en les aules d’acollida
  • En el seguiment d’alumnes i famílies amb problemàtiques socioculturals
  • En l’orientació escolar treballant al costat del psicopedagog dels centres.
Trobem antecedents d’aquesta pràctica en diferents països europeus, com és el cas de França.
L’actualització i difussió de la informació pot ser una de les tasques que desenvolupi l’animador o l’animadora sociocultural en els centres educatius.

Fa uns anys vaig tenir la sort de poder participar en un projecte Leonardo sobre Orientació Professional, i un dels recursos de que disposen els centres tant de primària com de secundària (“collèges et lycées”) és el departament de VIE SCOLAIRE. Aquest departament està dirigit pe “Conseiller d’education” un mestre o professor que coordina els Integradors Socials i els Animadors Socioculturals que treballen donant suport al professorat.

En aquests moments en que es demana un important esforç als docents per atendre necessitats educatives que constantment van sorgint en el sí de la nostra societat, és necessari la col·laboració d’altres professionals que arribin on els docents no podem arribar per mantenir un clima de cohesió i de participació en allò que no és estrictament docent, fent sentir a tothom que són membres actius d’una comunitat que és l’educativa.

Professora CFGS d’Animació Sociocultural
Institut Vidal i Barraquer de Tarragona

dijous, 31 de maig de 2012

dimecres, 2 de maig de 2012

Per un Casal de Joves gestionat per les Entitats Juvenils de Gràcia

 
  Video de la Plataforma d'Entitats Juvenils de Gràcia

Disssabte 5 de maig als IES, Casal, carrers i places de la Vila el jovent del barri reivindiquem l’orgull de ser joves i gracienques amb un munt d’activitats! No te’n perdis ni una!

10h – TORNEJOS ESPORTIUS
(APUNTA’T enviant un correu a casaldejovesdegracia@gmail.com o als IES de Gràcia), Bàsquet (CEIP. Pau Casals-Gràcia), Futbol (La Sedeta i CEIP Fructuós Gelabert), Voleibol ( La Sedeta)
12h – FIRA D’ENTITATS I TAULA RODONA
14h – APERITIU I CANTAUTOR
14.30h – DINAR POPULAR
A La Sedeta
Tarda:
16.30h
- ACTIVITATS INFANTILS (Pl. de les Dones del 36 i Pl. del Casal de Joves de Gràcia)
- ACTIVITAT JUVENIL (Casal de Joves de Gràcia)
19h – XOCOLATADA (Pl. de la Vila de Gràcia)
20h – MANIFESTACIÓ PER UN CASAL DE JOVES DE GRÀCIA (Inici a la Pl. de la Vila de Gràcia)
21.30h – SOPAR (A La Sedeta)
22h – CONCERT (A La Sedeta)
Blow and Make Bottles
Bantustan
The Bombins

dimarts, 24 d’abril de 2012

Perifèries: Debats en Treball social i Política Social


Descarrega´t el programa clicant aquí.

Aquests debats proposen posar la mirada en llenguatges i experiències emergents amb la voluntat de trobar nous enfocaments teòrics i pràctics que permetin repensar críticament la intervenció social.

Ø   El concepte perifèries ens sembla suggerent com a eina analítica que, superant el sentit geogràfic i urbà, ens confronta amb els fenòmens de dominació i poder (centres/hegemonies enfront de perifèries/marges/exclusions) i és aplicable a moltes situacions socials de marginació: relacionals, econòmiques, polítiques, simbòliques,culturals, etc. Les perifèries són els espais socials de persones, grups, entorns, identitats... que estan lluny del centre i del poder. Aquesta idea ens permet analitzar les realitats contrastant algunes de les categoritzacions i/o tipificacions vigents.

Ø  Les experiències d'autoorganització i reivindicatives que emergeixen des d’àmbits col·lectius, no institucionals (des de les perifèries) esdevenen especialment generadores a l’hora de repensar respostes des del Treball Social. En el context de retrocés de la política social pública (centre), l'organització col·lectiva, el treball comunitari, pot esdevenir espai de resposta a les noves i velles necessitats socials.


Assemblea veïnal al carrer Via Jùlia - Nou Barris

Organitzat per :

Universitat de Girona
Facultat d'Educació i Psicologia
Grau en Treball Social
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 9. 17071 Girona
Tel. 972 418 300. Fax 972 418 301

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Delegació de Girona
C/Berenguer Carnicer, 2, 1r-2a. 17001 Girona
Tel. 972 204 910. Fax 972 223 344

DIXIT Girona. Centre de Documentació de Serveis
Socials Marià Casadevall
Fundació Campus Arnau d'Escala
C/Bernat Boades, 68. 17005 Girona
Tel. 972 106 122. Fax 972 106 127

UNED Girona
C/Sant Josep, 17. 17004 Girona
Tel. 972 212 600 (extensió 2)
secretaria@girona.uned.es

dimecres, 28 de març de 2012

Encontro Europeu de Jovens Animadores 2012

A AIASC - Associação Insular de Animação Sociocultural,a PASEC -  Plataforma de Animadores SocioEducativos e Culturais, em parceria com  a Cooperativa Social TOTEM de Itália, a Escola Profissional Atlântico  e a Escola Profissional CIOR organizam o Encontro Europeu de Jovens  Animadores 2012, uma iniciativa que realiza-se entre os dias 26 e 28  de abril, na  Escola Profissional de Hoteleira e Turismo da Madeira.

O EJA 2012 tem como objetivo discutir e divulgar a Animação  SocioCultural e Educativa (ASCE) no contexto europeu, e dar voz às  dezenas de projetos de ASCE em Portugal, com especial incidência para  os realizados por jovens animadores.

Este é um encontro de jovens animadores diferente de todos os outros  porque são os jovens animadores a dinamizar todas as conferências,  workshop's e atividades complementares, sendo dado aos especialistas,  o papel de espetadores críticos do evento. É um evento organizado por  jovens animadores para jovens animadores.

Segue em anexo o programa e ficha de inscrição. Apelamos à divulgação  pelos vossos contactos.

Toda a informação em www.aiasc.pt

divendres, 24 de febrer de 2012

Lleida: La presentació de la CASC_CAT tot un èxit

Realitzat el dia 23 de febrer, a les 11 h. al saló de Congressos del  Pavelló de Vidre dels Camps Elisis va ser organitzat per  l’alumnat d’Animació Sociocultural  de l’Institut Ronda de Lleida amb la col·laboració de la CASC_CAT.
Moltes gràcies a tots i totes iaquí en teniu les fotos!dimarts, 14 de febrer de 2012

Presentació Pública de la CASC_CAT a Lleida

Cada cop queda menys... Nosaltres estem treballant dur per la jornada... Ja és aquí!

Aquest any es faran diferents esdeveniments esportius, socials i lúdics que marcaran el 2012 com un any de referència. Deixant de banda aquests actes de caràcter mundial, en la nostra petita i estimada Lleida, celebrarem per primera vegada una Jornada de difusió de la Coordinadora d’Animació Sociocultural  de Catalunya.

Ens complau convidar-vos a l’acte de presentació de la CASC_CAT (Coordinadora d’Animació Sociocultural de Catalunya), que tindrà lloc el dia 23 de febrer, a les 11 h. al saló de Congressos del  Pavelló de Vidre dels Camps Elisis.
També us animem a participar de les altres activitats organitzades per l’alumnat d’Animació Sociocultural  de l’Institut Ronda de Lleida  al Pavelló 4 de la Fira d’FP

Us hi esperem! Deixaràs que t’ho expliquin?

Per a més informació: coordinadorasociocultural@gmail.com

PROGRAMA JORNADA CASC_CAT

9:30h: Dinàmiques de presentació. Interpretació de la canço de l'animació.
Lloc: Pavelló 4 de la Fira de Lleida.

11:00h: Taula rodona  CASC_CAT
”Coordinadora d’Animació Sociocultural de Catalunya”
Participants :
  • Pilar Nus, Tècnica de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
  • Xavier Ucar: President de la CAS_CAT
  • Pilar Figueres, vicepresidenta  de la CASC_CAT  i  professora de la Família de     Serveis Socioculturals de Tarragona.
  • Victor Saló: Animador Sociocultural i Tècnic  de la Regidoria de Joventut de Lleida.
  • Elena Rojo: Animadora Sociocultural
             Lloc: Saló de congressos del Pavelló de Vidre

12:15h: Flashmoh
Lloc:  Fira d'FP.
12:30h: Dinàmiques d’expressió corporal i musical:   Taller de risoteràpia
Lloc: Fira d'FP.
13:00h: Audiovisual de “Què es fa al CFGS d’Animació sociocultural?”
Lipdub de 2n d'ASC.
Lloc: Estant de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat.
13:30h: Dinar de germanor.
Lloc: Restaurant  A taula

US ESPEREM!!!!

dissabte, 4 de febrer de 2012

Curs General Bàsic d’Estrangeria

28 de febrer, 6 i 13 de març 2012 de 18.30 a 20.30 h.
Espai Via Favència
(Via Favència 288, A)

Per diversos factors, bàsicament el context econòmic actual, el canvi de govern després del 20 N i l’aprovació del Nou Reglament per Reial Decret del 20 d’abril del 2011, la situació en l’àmbit d’estrangeria ha canviat substancialment. Això evidentment té uns efectes directes i immediats en la vida de les persones que es veuen afectades.

Des de la Xarxa 9 Barris Acull volem oferim aquest Curs General Bàsic d’Estrangeria amb l’objectiu de donar a conèixer quins són actualment els processos i els tràmits bàsics que segueixen les persones per assolir la seva regularització, o la dels seus familiars, i quines són les principals dificultats amb les que es troben tenint en compte la situació específica actual i els canvis en el reglament.

El curs és gratuït i està obert a totes les persones interessades que formen part d’entitats, col•lectius i/o institucions del districte. Per formalitzar la inscripció només cal que ens truqueu o que ens envien un correu electrònic (info@9bacull.org) indicant les vostres dades (nom, entitat, telèfon i correu electrònic). Les places són limitades i es farà per ordre d’inscripció.

El curs està dividit en tres sessions, de dues hores cadascuna, tres dimarts consecutius: dimarts 28 de febrer, dimarts 6 de març i dimarts 13 de març,, sempre de 18.30 a 20.30 h.

Us esperem!
 Xarxa 9 Barris Acull
Via Favència 288 A
08042 Barcelona
93 276 89 96
www.9bacull.org

Nou número de la revista de l'Espai Jove de la Mina

Els companys/es de l'Espai Jove l aMina ens han fet arribar la nova publicació número 13 "La Revista d'Espai Jove" (Desembre - Gener)
http://issuu.com/espaijovelarevista/docs/la_revista_d_espai_jove_decembre_-_gener_13


Per més info:
Espai Jove
Consorci el barri de la Mina
933810133
689878039
espaijove@barrimina.cat